Thông tin chi tiết xử lý phản ánh
Nội dung kiến nghị:
Cơ quan chức năng trả lời:

Do tình hình dịch Covid-19 UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ từ dịch Covid-19 cũng như hạn chế việc tập trung đông người trong các đám tiệc (cưới, tang, giỗ chạp, liên hoan, tiệc tùng khác…) gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động đám tiệc như sau:
- Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân khi tổ chức các đám tiệc (cưới, tang, giỗ chạp, liên hoan, tiệc tùng khác…) nên tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, không mời đông khách đến tham dự.
- Khuyến khích, vận động hộ gia đình (nếu được) nên hoãn các đám cưới trong thời gian này nhằm trách tập trung đông người để hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm Covid - 19. Có thể tổ chức sau khi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thông báo hoạt động sinh hoạt cộng đồng diễn ra bình thường trở lại.
- Đối với các đám tiệc như giỗ, tang… bắt buộc phải tổ chức thì nên tiến hành đơn giản, hạn chế mời khách, khi tổ chức phải thông báo cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid - 19.
- Việc tổ chức các hoạt động cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành.

Phản ánh kiến nghị mới nhất