Thông tin chi tiết xử lý phản ánh
Nội dung kiến nghị:
Xin cho tôi hỏi tuyến đường Mỹ An đến ngã 6 ( Phú Điền) thuộc huyện Tháp Mười. Khi nào mới thi công lại vậy? Nhà thầu thi công chậm trước tết đến nay là ngưng luôn đây là tuyến đường chính người dân đi lại rất khó khăn, sắp tới mùa mưa lại càng khổ hơn. Xin cám ơn!!
Cơ quan chức năng trả lời:

Tiếp nhận phản ánh của người dân phản ánh về việc tuyến đường Mỹ An đến ngã 6 (Phú Điền) thuộc huyện Tháp Mười thi công chậm, hiện đang ngừng thi công. Đây lại là tuyến đường chính người dân đi lại rất khó khăn, sắp tới mùa mưa lại càng khổ hơn. Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười xin trả lời như sau: 

Căn cứ Hợp đồng thi công số 27/2019/HĐXD-BQLDA&PTQĐ ngày 07/6/2019, về việc thi công gói thầu số 03 thuộc công trình Đường bờ nam kênh Tư Mới (Thị trấn Mỹ An - ranh Tiền Giang) ký giữa Ban QLDA&PTQĐ huyện Tháp Mười và Công ty TNHH xây dựng Toàn Mỹ. Thời gian thi công công trình kể từ ngày 12/6/2019 đến ngày 12/02/2020 hoàn thành, trong quá trình thi công đơn vị thi công đã thi công chậm tiến độ đối với hợp đồng và Ban QLDA&PTQĐ huyện có lập biên bản nhắc nhở tiến độ thi công nhiều lần, nhưng đơn vị thi công vẫn triển khai chậm tiến độ. Do đó, Ban QLDA&PTQĐ huyện căn cứ vào các điều khoản hợp đồng để chấm dứt hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH xây dựng Toàn Mỹ. 

Hiện nay Ban QLDA&PTQĐ huyện có công văn xin chủ trương UBND huyện Tháp Mười cho chỉ định thầu thi công phần khối lượng và giá trị còn lại của công trình Đường bờ Nam kênh Tư Mới (Thị trấn Mỹ An - ranh Tiền Giang) cho đơn vị nhà thầu khác có đủ năng lực thi công. Thời gian dự kiến khởi công lại ngày 09/3/2020 và hoàn thành ngày 30/7/2020.    

Phản ánh kiến nghị mới nhất