Thông tin chi tiết xử lý phản ánh
Nội dung kiến nghị:
Chị Thoa hỏi thẻ Bảo hiểm y tế của chị đã đến hạn nhưng do không có điều kiện đi đến Bưu Điện Huyện Cao Lãnh để đóng tiền, chị có thể đến đóng tiền ở các điểm Bưu Điện xã Mỹ Long, xã Mỹ Hiệp, xã Bình Hàng Tây được không. Nếu không đóng được ở 3 điểm Bưu Điện đó thì chị có thể đóng trễ 1 tháng được không?
Cơ quan chức năng trả lời:
Để đảm bảo quyền lợi của mình, người tham gia Bảo hiểm y tế nên làm thủ tục gia hạn thẻ trước ngày hết hạn. Trường hợp chị không có điều kiện đóng ở Bưu Điện Huyện Cao Lãnh thì chị có thể đến đóng ở các điểm Bưu điện xã Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Tây đều được. 
Phản ánh kiến nghị mới nhất